atc s.r.o.
Automatizácia technologických celkov
Váhové systémy
Transportné cesty
Baliace zariadenia
Jednoúčelové stroje
Rekonštrukcia pôvodných technologických zariadení
Demontáž, repasácia a montáž zariadení
Elektro
Automatizácia
Predaj osobných počítačov
Predaj priemyseľných počítačov
Tvorba programového vybavenia
O firme
O firme
Kontakt
Kontakt
Napíšte nám
Napíšte nám

Vitajte na našej webovej stránke

 

   Firma ATC s.r.o. vznikla koncom roka 1991 a od začiatku sa zaoberá aplikovaním automatizácie v technologických procesoch.

    V začiatkoch bola nosným programom inžinierska činnosť,  zabezpečenie výroby, mon­tá­že a uvedením do prevádzky zariadení na prepravu a dávkovanie  hmôt vážením prevažne v stavebnej výrobe. Neskôr sme rozšírili našu pôsobnosť aj na iné odvetvia ( drevovýroba, gumárenský priemysel a.p. )

   Máme bohaté skúsenosti s projektovaním, výrobou, montážou a spustením do trvalej prevádzky zariadení dávkujúcich a dopravujúcich sypké hmoty ( popolček, vápno, cement, piesok), kaly a iné nenewtonovské tekutiny. Nami dodané zariadenia pracujú spoľahlivo, s požadovaným výkonom, v plne automatickom režime a s presnosťou váženia do 0,5%. Najstaršie zariadenie pracovalo do roku 2005 s inováciou riadiaceho systému v roku 2002 v trosmennej prevádzke od roku 1991.

  Podľa možností a množstva investičných prostriedkov odberateľa, dokážeme upraviť aj existujúce zariadenie tak, aby mohlo byť riadené v plnoautomatickom režime, čím sa kategoricky zmenia parametre zariadenia. Máme bohaté skúsenosti  s rekonštrukciami  a dopĺňaním ovládania rôznych strojov a zariadení, ako po stránke elektrickej, tak aj po stránke strojného vybavenia. Tým sa zlepší ich spoĺahlivosť, výkon a presnosť. Máme skúsenosti so zvarovacími viacbodovými automatmi pre armovacie siete, s baliacimi linkami pre balenie murovacieho materiálu na paletách do zmrašťovacích fólií. Sme schopní vyriešiť rôzne technické problémy spojené s horeuvedenou činnosťou. 

  • automatizácia technologických celkov
  • automatické váhy
  • servis, údržba a modifikácia riadiacich systémov ( PC ControlWeb, PLC a OPLC )
  • kompletné dodávky na kľúč
  • predaj a servis výpočtovej techniky

 

Tlač stránky Tlač stránky
ATC s.r.o. tel. +421244455593 mail: atc@slovanet.sk   Copyright 2018. atc s.r.o.
Stará Vajnorská 14
Bratislava 831 04
tel. +421244455594 mail:atc.sro@slovanet.sk   www.atc-bratislava.sk

 

Powered by Webcredit s.r.o.